Giới thiệu

Trang này dành để viết về thông tin dự án trang web, về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn nên tập trung vào các thế mạnh của bạn, mô tả lịch sử hình thành công ty, các chứng chỉ và giải thưởng.

Bạn có thể làm nổi bật các thông tin quan trọng hoặc thông báo trong văn bản như thế này.